Ban lãnh đạo
 • Ngô Đức Thắng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   PHT-PTNT
  • Điện thoại:
   0987656789
  • Email:
   nguyenvana.tentruong@tentinh.gov.vn
 • Nguyễn Thị A
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0914097000
  • Email:
   nguyena.tentruong@tentinh.gov.vn
Tin tức
Tin đọc nhiều